2 thoughts on “Smulan och arabiska källor

    1. Linda Post author

      Hon är som en halsduk och även om hon är lite så blir det lite jobbigt om hon trampar på strupen 🙂

Leave a Reply