2 thoughts on “Smulan och Morris

    1. Linda Post author

      Tack, ja det är roligt när de är gulliga mot varandra. De funkar för de mesta bra ihop 🙂

Leave a Reply