Länk

Det har blivit många vildsvin på Helgö nu och de har gett sig på flera gravfält. 116 är redan utgrävt men det ser ändå förfärligt ut!

Smulan och Morris följde med och undersökte.

Vildsvinen välter till och gravstenar.

Den stora treudden är än så länge oskadd.

De har öven grävt i norrslänten där kremeringsgroparna är.

Här är en möjlig, okänd terrass. Den finns i varje fall inte med på någon karta.

Har vi otur så gräver svinen i den först.

Ytterligare en möjlig liten terrass i slänten, om den inte redan undersökts av Holmqvist.

En gång i tiden låg husen möjligen här, vända mot det öppna vattnet mellan Ekerö och Helgö. Jag tror det finns många fornlämningar kvar att upptäcka här ute och jag hoppas att varken människor eller djur hinner förstöra för mycket. 

Jag skrev ett meddelande på Länsstyrelsens hemsida via ”Kontakta oss” och berättade om förstörelsen. Nu kommer en arkeolog jag känner ut och tittar till gravområdena imorgon. Skönt att det händer något lite snabbt! 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/Pages/default.aspx här.
Kram

Kommentera