Bävern

Häromdagen upptäckte Allan att en bäver gnagt av ett träd vid Rastaholm. Jag tar oftast båten därifrån ut till Björkö när jag ska jobba. Ingen bäver syntes till när jag tog bilden 🙂 men de är ju lite skygga!

bavern

Jag har aldrig tidigare sett något liknande, så det känns kul!

Bävern är ett djur som vikingatidens människor gjorde päls av. De hade även med sig bäverskinn när de drog iväg på sina handelsresor i österled.

Fynd från Birkas gravar visar att de använt bäverpäls i dräkten. Det är oftast av underhåren som pälsen gjorts – de långa strävare håren har ryckts bort (Ågren 1995, Fur in Birka, I: Laborativ arkeologi 8).

Ingmar Jansson sammanställde i en bok som heter Viking og Hvidekrist (1993) några källor om vikingatidens människor på resor i österled. På 840-talet skrev den arabiska vetenskapsmannen Ibn Khordadbeh en världsgeografi. I den berättar han om ”Rus” (skandinaver):

”Vad beträffar de färdvägar som används av handelsmännen hos Rus, som är ett slags Saqaliba ( närmast att översätta med ”nordligt folk”, ”europé”), så för de med sig skinn av bäver och svarträv och dessutom svärd från Saqlaba-landets mest avlägsna trakter till Svarta havet, där den bysantinske kejsaren tar tionde av dem. Och om de reser på Don, så passerar de Khamlidj, khazarernas stad, där fursten tar tionde av dem. Sedan far de ut på Kaspiska havet och lägger till var de vill på dess kuster… Ofta för de sina handelsvaror från Djordjan på kameler till Bagdad.”

Kram

Kommentera